Skip to main content

TAJAAJILA CIMAA KAN ADDA TA’E

Tajaajilli cimaan ykn kan addaa dhaabbileedhan, kan gargaars nyaata ummata kan akka daa’immanii keessumaa daa’ima maatii isaaniitiin ala as jiranif gargaarsa addaa worra barbaadan, namoota rakkoon saalaa irra gaheef namoota dallaalaan gurguraman akkasumas dhaabbatni tajaajila addaa lammii muraasaaf kan kennamuudha.

Subscribe to TAJAAJILA CIMAA KAN ADDA TA’E